Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obedy zadarmo, čo musí rodič urobiť, aby ich dieťa dostalo

Dátum: 04.04.2023
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 641
4 min. čítania
Obedy zadarmo, čo musí rodič urobiť, aby ich dieťa dostalo

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Žiarska samospráva informuje rodičov:

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia na stravu) bude od 1.5.2023 poskytovaná po splnení podmienky na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu.  Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Zároveň sa nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. Znamená to, že rodič si môže na dieťa uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň daňový bonus poberá.

Podmienky poskytovania dotácie na stravu:

  • dieťa je prihlásené na stravovanie v predškolskom/školskom zariadení,

  • zákonný zástupca podá v školskej jedálni písomnú Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu na dotáciu na stravu,

  • dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole/vyučovania v základnej škole a odoberie stravu.

Dotácia na stravu sa od 1. mája 2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40  € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,

  • 2,10  € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu,

  • 2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu.

Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, avšak dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni.

 

Na základe uvedeného oznamujeme rodičom, aby v termíne do 30. 04. 2023 navštívili školskú jedáleň odkiaľ bude dieťa odoberať stravu a podali tam Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu. Túto žiadosť je možné získať na webovej stránke zriaďovateľa žiarskych škôl, na webovej stránke každej školy, materskej školy ako aj v samotnej školskej jedálni a na mestskom úrade. Ak má rodič v škole viacero detí, podáva Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu na každé dieťa zvlášť.

V prípade, ak rodič nedoručí Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 

!Upozornenie! Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu nepodáva ten rodič dieťaťa, ktorého dieťa navštevuje materskú školu v mladšom ročníku, ako je posledný ročník materskej školy (dieťa nie je predškolák) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.