Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiarske Dni jarnej čistoty 2024

Dátum: 16.04.2024
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 696
8 min. čítania
Žiarske Dni jarnej čistoty 2024

Pozrite si, kedy budete mať veľký kontajner najbližšie k vášmu domu.

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a. s. organizuje od pondelka 22.04.2024 do piatka 26.04.2024 Dni Jarnej čistoty 2024“, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska.

 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 hod. do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo záhrad.

 

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a pod. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. Kontajnery na BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina, staré kvety a podobne.

 

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly, betón a  pod. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku.

 

Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

 

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

 

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti – pred II. ZŠ na ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. K dispozícii bude zabezpečená asistencia.

 

ZBER TEXTILU pri mobilnej zberni

Tak ako aj počas Dní jesennej čistoty v roku 2023, tak aj teraz uskutočníme zber použiteľného šatstva. K mobilnej zberni bude pristavený 1 ks zbernej nádoby 1 100 l na zber textilu, ktorá bude označená ZBER TEXTILU. Táto bude po 18.00 hodine uzamknutá.

Do tejto zbernej nádoby bude možné zbierať len znovu použiteľný textil vhodný na ďalšie použitie (letné a zimné pánske, dámske a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako sú návliečky, plachty, periny, ako aj topánky, opasky a kabelky). Takto vyzbieraný textil nesmie byť znehodnotený, zašpinený, navlhnutý, zabalený ideálne v priesvitnom vreci.

 

Medzi takto vyzbieraný textil nepatrí: špinavý, poškodený, zatuchnutý textil, pracovné úbory, staré montérky, ústrižky po šití, textilné rúška, matrace, koberce.

 

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých je v meste rozmiestnených spolu 8 kusov.

 

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní čistoty.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 678 71 25.

 

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili dni jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou.

 

Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. „káričkárom“ (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Nakoľko sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

 

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

Rozpis rozmiestnenia VK kontajnerov:

PONDELOK 22.04.2024 od 14.00 do 18.00 hod.

1. Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže IV. ZŠ

2. Hurbanova ulica / Svitavská ulica

3. Tajovského ulica č. 6 - pred Jednotou

4. Ulica Svitavská – parkovisko

5. Ulica Pártošovej – parkovisko, ST č. 027

6. Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi 2 ks VKK

7. Ulica Sládkovičova č. 10 pri stojisku č. 005

8. Ulica SNP č. 143 – oproti Slovnaftke

 

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. Základnou školou

 

 

UTOROK 23.04.2024 od 14.00 do 18.00 hod.

1. Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 082

2. Ulica M. R. Štefánika - poniže parkoviska II. Základná škola

3. Ulica Jiráskova – parčík za Knihou

4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni Silvia

5. Ulica A. Dubčeka – pri ZDRAV – MED, č. 389/28 (bývalé zdravotné potreby)

6. Ulica A. Dubčeka – medzi TS s.r.o. a Rolvis Plus s. r. o.

7. Ul. Š. Moysesa – vnútroblok (za bývalou Optikou V.S.O.P.) , BD č. 454, spevnená plocha

8. Ul. Hollého č. 7

9. Ul. Dr. Janského 10, oproti BD č. 456/23, pred Súkromnou strednou odbornou školou

 

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základnou školou

 

 

STREDA 24.04.2024 od 14.00 do 18.00 hod.

1. Ulica Hutníkov č. 11 - pri stojisku č. 044

2. Ulica A. Kmeťa - Cirkevná škola

3. Ulica A. Kmeťa - za Hutníckym bufetom

4. Hviezdoslavova ulica č. 1

5. Ulica Štefana Moysesa č. 6 - pri lesáckej bytovke

6. Ulica Cyrila a Metoda / Ulica Š. Moysesa

7. Svätokrížske námestie - parkovisko pri cukrárni

8. Dukelských hrdinov pri BD č. 329

 

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základnou školou

 

 

ŠTVRTOK 25.04.2024 od 14.00 – 18.00 hod.

1. Ulica M. Benku (bývalé detské ihrisko Terezka), pozemok Mesto ZH

2. J. Kráľa pri zbernom stojisku č. 100

3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie

4. Ulica Krížna – pri Stavite

5. Rudenkova ulica / Družstevná ulica

6. J. Kráľa / A. Štefanku - na rohu ulice

7. Kukučínova ul. – parčík

8. Jesenského ulica č. 26

 

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základnou školou

 

 

PIATOK 26.04.2024 od 14.00 do 18.00 hod.

1. Šášovské Podhradie - Valašský šenk

2. Šášovské Podhradie – časť Píla – stred ulice pred domom č. 366

3. Šášovské Podhradie - stred dediny (autobusová zastávka)

4. Šášovské Podhradie - pod hradom

5. Medzi Vodami

6. Partizánska ulica č. 115

7. Partizánska ulica – Športová hala

8. Partizánska ulica – Psí útulok, Mesto ZH

 

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základnou školou

OŽPaI, oddelenie OH