Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pozor na uzávierku ulice - tadiaľto autom neprejdete

Pozor na uzávierku ulice - tadiaľto autom neprejdete
‼️UZÁVIERKA ULICE A. KMEŤA‼️

V súvislosti s odstraňovaním dlhodobo pretrvávajúcej havarijnej situácie kanalizačného potrubia a následne podložia a živičného krytu miestnej komunikácie Ulice A. Kmeťa, si vyžiada jej úplnú uzávierku. Uzávierka Ulice A. Kmeťa, po dohode s dopravným inšpektorátom, bude od 00.01 hod. 5.11. do 15.00 hod. 8.11.2019 v úseku od križovatky s Ulicou Dukelských hrdinov po križovatku s Ulicou Š. Moysesa, pričom budú, z dôvodu potrebného pracovného priestoru, uzatvorené aj vjazdy do vnútro blokov medzi bytovými domami č. 350 a 349 a č. 341 a 342. Obchádzková trasa je v spolupráci so SAD ZH navrhnutá po Ulici A. Dubčeka a po Ulici SNP. Keďže zastávky MHD Ul. Kmeťova, Ul. Dukelských hrdinov a zastávka pri cirkevnej ZŠ v tejto dobe obsluhované nebudú, náhradná zastávka sa (ako pri jarmoku) dočasne vytvorí na Ul. A. Dubčeka na úrovni cukrárne.

Radnica mesta ZH