Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spomíname.....

Spomíname.....
V Dome smútku sa veriaci stretli na omši

Svätá omša pri príležitosti sviatku Všetkých svätých a Dňa spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaným "Dušičky" sa konala v sobotu 2.novembra v priestoroch Domu smútku na žiarskom cintoríne.

Tieto dni sú naplnené spomienkami, kvetmi a sviecami. Spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Sv. Omšu celebroval dekan Ján Flajžík, koncelebroval farár Farnosti Sedembolestnej Panny Márie Ján Kuneš.

 

Pôvod týchto sviatkov je úzko spojený s kresťanstvom prvého tisícročia a pre veriacich neslúžia len ako pripomienka vlastnej pominuteľnosti, ale aj nádeje na večný život.

1.novembera si cirkev pripomína všetkých svätcov, známych aj neznámych, ktorí sa tešia zo života v nebeskom kráľovstve. V cirkvi sa za svätého nepovažuje len ten, kto prešiel procesom svätorečenia, ale každý, kto sa po smrti dostal do neba. Sviatok slúži ako pripomienka toho, že bolesti a trápenia tohto sveta sú len dočasné.

2.novembra teda počas druhého dušičkového sviatku Všetkých verných zosnulých si cirkev spomína na tých blízkych, ktorí odišli z tohto sveta, ale ešte im nebola udelená milosť žiť v nebi. Tento stav medzi životom na zemi a životom v nebi sa nazýva očistec.

Podstupujú ho duše zosnulých, ktorí zomreli bez ťažkého hriechu, no pre vstup do neba ešte nie sú dokonale čistí.

Hovorí sa, že podstupujú očistný oheň, v ktorom trpia, no samy si svoje trápenie nevedia zmierniť ani skrátiť. Pomôcť im iba môžu modlitby a obety žijúcich. Preto cirkev vyzýva pozostalých, aby sa najmä počas dušičkovej oktávy, teda dní od 1. do 8. novembra, modlili za duše v očistci. Pri splnení podmienok, ako je spoveď, prijatie Eucharistie, návšteva kostola a cintorína a modlitby, im môžu vyprosiť úplné odpustky. Duši sa tak trest v očistci úplne odpustí a ona môže vstúpiť do raja.