Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Žiarske gymnázium ponúka priestory na prenájom

Žiarske gymnázium ponúka priestory na prenájom
.

 

Riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie najvýhodnejších zmlúv na prenájom nebytových priestorov za účelom:

  • prevádzkovania školského bufetu
  • využívania telocvične (viac ako 10 kalendárnych dní v mesiaci)
  • umiestnenia a prevádzkovania nápojových a potravinových automatov.

Ponuky je možné predkladať do 10. augusta 2021 do 12.00 h.

Podrobné informácie nájdete na stránke školy www.gymzh.sk.