Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Mesto Žiar nad Hronom ponúka pracovné miesta v novom Domove seniorov

Mesto Žiar nad Hronom ponúka pracovné miesta v novom Domove seniorov
.

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, informuje o začatí prijímania žiadostí do zamestnania do neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., ktorá bude zriaďovateľom a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, na nasledovné pozície:

 

- ekonóm: - úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru

- prax v podvojnom účtovníctve, personalistika, mzdy

- ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)

- dobré komunikačné a organizačné schopnosti

- vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

 

- zamestnanec prevádzkovo-administratívneho úseku:

- úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru

- ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)

- dobré komunikačné a organizačné schopnosti

- vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

- zdravotný preukaz – práca s potravinami

 

- upratovačka/výdaj stravy:

- základné vzdelanie

- zdravotný preukaz – práca s potravinami

- pozitívny a proaktívny prístup k zverenej práci, k seniorom

 

- údržbár/vodič: - stredné vzdelanie

- prax v odbore (vítané sú certifikáty pre prácu správcu technických zariadení)

- vodičské oprávnenie skupiny B podmienkou

- ochota pracovať v dvojzmennej prevádzke a cez víkendy, sviatky

- základné ovládanie práce s PC

- zdravotný preukaz – práca s potravinami

 

- recepčný: - stredné odborné vzdelanie

- pokles vykonávať zárobkovú činnosť – t. j. mať priznaný invalidný dôchodok – vítané

 

- zamestnanec zdravotno-opatrovateľského úseku:

-úplné stredné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti

- prax zdravotnej sestry – vítaná

- manažérske zručnosti

- pozitívny a proaktívny prístup k seniorom

- práca s PC ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)

- vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

- zdravotný preukaz – práca s potravinami

 

- opatrovateľ/-ka: - úplné stredné vzdelanie, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

- prax v odbore – vítaná

- ochota pracovať v trojzmennej prevádzke

- práca s PC (Word, Excel, Cygnus)

- zdravotný preukaz – práca s potravinami

- vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

 

- sociálny zamestnanec:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním sociálna práca

- prax v odbore – vítaná

- pozitívny a proaktívny prístup s seniorom

- práca s PC (Word, Excel, Cygnus)

- zdravotný preukaz – práca s potravinami

- vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

 

- rehabilitačný zamestnanec – fyzioterapeut:

- úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie v odbore

- prax v odbore – vítaná

- práca s PC (Word, Excel, Cygnus)

- zdravotný preukaz – práca s potravinami

- vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

 

Všetci uchádzači o zamestnanie musia spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ako aj predpoklady uvedené v zákone č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách.

 

Pracovné podmienky

- pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

- nástup do práce: predpoklad v mesiaci november 2021.

 

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania jednoznačne určite, o ktorú konkrétnu pozíciu/pozície máte záujem. Obálku označte výrazom „DOMOV PRI KAŠTIELI“.

Žiadosti doručte na adresu:

Mestský úrad

Ul. Š. Moysesa č. 46

965 19 Žiar nad Hronom

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.08.2021.

 

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne resp. telefonicky oznámený.