Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Žiar bude seniorom rozdávať respirátory

Žiar bude seniorom rozdávať respirátory
.

Všetkým obyvateľom mesta nad 65 rokov mesto Žiar nad Hronom pridelí po 1 ks respirátora na ochranu pred možnou nákazou koronavírusu.

Distribúcia začne vo štvrtok 11.2. Nárok na pridelenie respirátoru majú obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí užívajú byt alebo dom, v ktorom majú nahlásený trvalý pobyt a ktorí v tomto roku dovŕšili min. 65 rokov veku.

Distribúcia bude prebiehať prostredníctvom predsedov bytových spoločenstiev, ktorým respirátory odovzdajú zamestnanci mestského úradu. Obyvateľom v rodinných domov budú respirátory odovzdávať priamo zamestnanci mestského úradu.

Mesto ZH