Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kraj zriadil červennú DSS-ku

Kraj zriadil červennú DSS-ku
Chce tak odľahčiť nemocniciam.

Banskobystrický samosprávny kraj odmení všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Na tento účel plánuje vyčleniť celkovo 880-tisíc eur tak, aby každý jeden zamestnanec krajského zariadenia dostal v decembrovom výplatnom termíne odmenu minimálne 470 eur v hrubom, prípadne vyššiu, s prihliadnutím na prácu, ktorú vykonáva.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v zariadeniach sociálnych služieb starajú o tých najohrozenejších a o bezproblémovú prevádzku. Ich práca nie je jednoduchá ani za „bežných“ podmienok, nie to ešte v čase pandémie, kedy sú vystavení obrovskému tlaku a zodpovednosti. Títo ľudia denne čelia výzvam, pred ktorými nikdy nestáli a od ich správnych rozhodnutí závisia mnohokrát životy iných,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Vďaku smerom k zamestnancom zariadení vyjadrila aj Božena Kováčová, predsedníčka Komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a marginálnych skupín Zastupiteľstva BBSK.

„Zamestnanci túto situáciu zvládajú úžasne, o čom svedčí aj počet pozitívne testovaných, ktorý je v porovnaní s inými krajmi výrazne nižší. Verím, že zmena rozpočtu, ktorá dá priestor na vyplatenie jednorazových odmien zamestnancom v sociálnych službách, nájde v novembri podporu naprieč celým politickým spektrom, lebo títo ľudia si ju rozhodne zaslúžia,“ povedala Kováčová.

Banskobystrický samosprávny kraj robí všetko pre to, aby využil dostupné prostriedky a možnosti, ako ľuďom v sociálnych službách pomôcť a oceniť ich úsilie. Okrem odmien, ktoré pôjdu po schválení zastupiteľstvom z rozpočtu BBSK, preto požiadal aj o dotáciu z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Požiadali sme ministerstvo o viac ako 1,16 milióna eur. Tieto peniaze budú rovnako určené na odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a spolu s odmenami od kraja by si zamestnanci mohli prilepšiť o viac ako tisíc eur v hrubom,“ povedal Ján Lunter.

Banskobystrická župa tiež robí systémové kroky k tomu, aby odľahčila nemocnice bez toho, aby boli ohrození klienti a zamestnanci krajských zariadení. Od utorka 10. novembra uviedla do prevádzky takzvanú „Červenú DSS-ku“ v jednom z pavilónov zariadenia sociálnych služieb Sénium v Banskej Bystrici.

„Červená DSS-ka je určená pre prijímateľov sociálnych služieb krajských zariadení, ktorí by už mohli byť prepustení z nemocnice, pretože nevykazujú klinické príznaky ochorenia, no stále sú pozitívne testovaní na COVID-19 a teda sa nemôžu vrátiť do svojho „domovského“ zariadenia,“ vysvetlila Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Kapacita „Červenej DSS-ky“ je 25 miest a jej chod personálne zabezpečia súčasní zamestnanci ZSS Sénium, ktorí prešli školením pre prácu v infekčnom prostredí. Banskobystrický samosprávny kraj pre tento účel materiálne dovybavil jeden pavilón, poskytol peniaze na osobné príplatky zamestnancov a zabezpečuje tiež ochranné pomôcky a dezinfekciu, na ktoré sú tu kladené zvýšené nároky.

„Dôvodom pre vznik takéhoto špecializovaného zariadenia je okrem spomínaného odľahčenia nemocníc aj zvýšenie ochrany našich klientov i zamestnancov – tlak na nemocničné lôžka stále narastá a spolu s ním bude rásť aj tlak na to, aby sa stále pozitívni prijímatelia sociálnych služieb bez medicínskych príznakov vracali do zariadení,“ doplnila Denisa Nincová s tým, že informáciu o vzniku tohto zariadenia už dostali všetky nemocnice. Pozitívnych klientov krajských zariadení, ktorým už stačí ošetrovateľská starostlivosť, tak môžu z nemocníc previezť sem.

BBSK tiež spolupracuje s Rooseveltovou nemocnicou, ktorá v prípade zhoršenia zdravotného stavu klientov zabezpečí lekárov.

Banskobystrický samosprávny kraj začína tiež s pravidelným preventívnym testovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb antigénovými testami. Každý týždeň sa bude týkať 30 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a 910 zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi.

„Takéto testovanie považujeme za jeden z kľúčových nástrojov, vďaka ktorým môžeme mať viac informácií o šírení ochorenia COVID-19. Poskytne nám tiež lepší vhľad do situácie v našich zariadeniach,“ povedal Ján Lunter.

Dve kolá celoplošného testovania odhalili v 11 zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK nejaký prípad pozitívnych zamestnancov alebo klientov. Vďaka antigénovým testom bolo možné rýchlo reagovať – zamestnancov poslať do domácej karantény a klientov izolovať.

„Veríme, že práve táto rýchlosť nám pomôže mať situáciu lepšie pod kontrolou,“ uzavrel Ján Lunter.

BBSK