Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Žiarske gymnázium vyhlasuje obchodnú súťaž

Žiarske gymnázium vyhlasuje obchodnú súťaž
Posielajte ponuky.

Riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie najvýhodnejších zmlúv na prenájom nebytových priestorov za účelom využívania telocvične (opakovanie viac ako 10 kalendárnych dní v mesiaci), prevádzkovania nápojových a potravinových automatov alebo prevádzkovania školského bufetu.

 

Ponuky je možné predkladať do 17. augusta 2020 do 14.00 h.

 

Viac informácií na stránke školy  https://gymziar.edupage.org/