Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

V Janovej Lehote bola slávnostná hodová sv. omša

V Janovej Lehote bola slávnostná hodová sv. omša
Omša sa konala pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho je významný pre každého katolíka. Predmetom sviatku je samotné hmotné ľudské srdce Ježiša Krista, ktoré je znakom a miestom nesmiernej Kristovej lásky k ľudstvu.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávia kresťania nielen ako zavŕšenie troch sviatkov Pána – Vianoc, Veľkej noci, ale aj ako slávnosť, ktorou spoznávajú preukázanú lásku Trojjediného Boha voči ľuďom v spásnom konaní Ježiša Krista. Uctievanie Ježišovho srdca patrí k „podstate kresťanstva". 

Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Ježiš na kríži je doslova vyvrcholením zjavenia Božej lásky k ľuďom.

V roku 2020 spadá sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho na 19.júna.

Tento sviatok si slávnostnou svätou omšou pripomenuli aj farníci v Janovej Lehote. Ich kostol je totiž od roku 1898 zasvätený práve Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.

Slávnostnú omšu celebroval dp. Michal Mališ. Na záver pripravili farníci malé agapé.

Počas omše aj hodovej slávnosti boli dodržané všetky nariadenia ÚVZ SR.


Foto: Dušan Minár