Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Okamih výrazu

Okamih výrazu
Ako urobiť dobrý fotografický obraz

Okamih výrazu je cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov, ktorá je zameraná na kompozíciu a výstavbu fotografického obrazu, ktorú organizuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.

Uskutoční sa 27. júna priamo v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom,
pričom po úvodnej teoretickej príprave sa s fotografovaním bude sa pokračovať v exteriéri.

Čo vás lektor Mgr. Ondrej Karnas naučí?

Kompozíciu a výstavbu fotografického obrazu, ktorá v sebe zahŕňa
a) teoretickú prípravu

  • pojem kompozície

  • zásady kompozície

  • druhy kompozície a spôsoby kompozície

  • tretinová kompozícia (najčastejšie používaná)

  • ukážky kompozície

b) praktická časť sa skladá:

  • s praktického cvičenia kompozície v exteriéri

  • konzultácie

 

Časový harmonogram:
  8.30 – 9.00   prezentácia
  9.00 – 10.30 teoretická príprava
10.30 – 11.00 prestávka
11.00 – 13.00 fotografovanie makro – fotografií
13.00 – 14.30  vyhodnotenie


Poznámka: Časový rozvrh môže byť upravený podľa autobusových spojov. Účastníci si prinesú fotografický prístroj a USB kľúč. Môžu byť zapožičané fotografické prístroje.

Viac na stránke Osvety.