Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sociálny taxík územného spolku Červeného kríža v Žiari mení ceny

Sociálny taxík územného spolku Červeného kríža v Žiari  mení ceny
Koľko zaplatíte za prevoz sociálnym taxíkom.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Žiari nad Hronom poskytovaním sociálnych služieb neraz pomáha zmierňovať nepriaznivú sociálnu situáciu seniorom alebo občanom so zdravotným postihnutím z okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica. Jednou z takýchto činností je i prepravná služba, ktorá je definovaná v zákone o sociálnych službách ako sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tento druh spomínanej prepravnej služby verejnosť pozná predovšetkým pod názvom Sociálny taxík. Územná rada SČK na svojom zasadnutí schválila nové podmienky, za ktorých je služba v súčasnosti  poskytovaná. Sociálny taxík záujemcov v pracovných dňoch dopraví do zdravotníckych zariadení po celom Slovensku, rovnako do kúpeľov, na kultúrne podujatia či nákupy.

Poplatky pri prevoze od 1 - 20 km

  • A 1 občan s preukazom ZŤP 0,40 eura/km

  • A 2 občan s nepriaznivým zdravotným stavom 0,50 eura/km

Poplatky pre prevoze nad 20 km

  • B 1 občan s preukazom ZŤP 0,30 eura/km

  • B 2 občan s nepriaznivým zdravotným stavom 0,40 eura/km 

V prípade vášho záujmu o túto službu kontaktujte: SČK Žiar nad Hronom, mobil: 0903 558 929 alebo 0915 047 351 (vodič SČK), e-mail: ziar@redcross.sk.