Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Máte doma malého génia? Prihláste ho na žiarsku Štvorku

VIDEO
Dátum: 18.02.2020
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 1572
Máte doma malého génia? Prihláste ho na žiarsku Štvorku

Štvorka po 10.rokoch otvára  septembri 2020 triedu pre nadané deti.

 

Program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním (VIN) začal na Štvorke v roku 2002, kedy sa zapojila do overovania projektu Edukatívneho rozvoja intelektovo nadaných detí - ERIN, neskôr APROGEN pod vedením PhDr. J. Laznibatovej. Program bol ohodnotený ako moderný, pozitívne rozvíjajúci tak výkonovú ako aj osobnostnú sféru nadaných žiakov. Zohľadňuje všetky špecifiká a odlišnosti vývinu intelektovo nadaných detí. Je postavený na báze akceptácie individuálnych odlišností, osobnostného vývinu a podpore rozvoja nadania pri kreatívnej, nadštandardnej a kvalitnej forme edukácie.

Aplikácia nových progresívnych prvkov, priateľská a tolerantná atmosféra, ranná komunita, projektové vyučovanie to je len niekoľko prvkov každodennej výchovno-vzdelávacej práce v špeciálnej triede pre žiakov so VIN. Pedagóg nadaného dieťaťa chápe jeho odlišnosti ako potenciál jeho rozvoja, ponúka mu zaujímavé aktivity, rešpektuje rôzne postupy riešenia úloh pri správnom výsledku. Oceňuje silné stránky dieťaťa, orientuje sa na jeho sebahodnotenie a okrem bežných učebníc používa množstvo doplnkového materiálu, pracovných listov, kníh, encyklopédií a časopisov.

Výhodou vzdelávania v špeciálnej triede pre deti so VIN je hlavne znížený počet detí v triede, možnosť komunikácie nadaného dieťaťa s rovesníkmi podobného vývinu, jeho aktivizácia zadávaním sofistikovaných úloh, vyučovanie nových predmetov.

 

Kritériá prijatia do triedy pre žiakov so VIN

Do špeciálnej triedy pre žiakov so VIN môžu byť prijatí žiaci z ktoréhokoľvek obvodu Mesta Žiar nad Hronom i zo širšieho okolia.  Rodič žiaka z iného obvodu môže zapísať dieťa aj do kmeňovej školy a na základe výsledkov diagnostiky v príslušnom CPPPaP bude dieťa preradené do špeciálnej triedy pre žiakov so VIN.

 

Na Základnú školu, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom, do špeciálnej triedy pre žiakov so VIN je žiak/žiačka prijatý/prijatá:

 

1. Ak má potvrdenú úroveň nadpriemerných intelektových schopností vyžadovanú  zaradením do triedy VIN žiakov.

 

2. Preukáže požadovanú úroveň vedomostí, zručností a taktiež zodpovedajúcu úroveň   emocionálno-sociálnej a osobnostnej vyspelosti na základe ped.- psych. vyšetrenia v  príslušnom CPPPaP.

 

3. Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka o prijatie do špeciálnej triedy pre žiakov so VIN. Dieťa dostane rozhodnutie o prijatí do výchovno-vzdelávacieho Programu VIN.

 

Rodičia, dajte svojím deťom šancu vyrastať medzi seberovnými!

 

Charakteristika bystrého a nadaného dieťaťa

 

Bystré dieťa

Nadané dieťa

Je vnímavé.

Je „zapálené“.

Pozná odpovede.

Samé formuluje otázky.

Zaujíma sa.

Je mimoriadne zvedavé.

Má dobré nápady.

Má neobvyklé nápady.

Odpovedá na otázky.

Zaujímajú ho detaily.

Je vodcom skupiny.

Je samostatné, často pracuje osamote.

Jednoducho sa učí.

Väčšinu už vie.

Najlepšie z triedy.

Stojí akoby mimo, nad triedou.

Pochopí zmysel.

Robí závery.

Presne kopíruje zadané riešenia.

Vytvára nové riešenia.

Dobre sa cíti v škole, v škôlke.

Dobre sa cíti, keď sa učí niečo nové.

Prijíma informácie.

Využíva informácie.

Je vytrvalé pri sledovaní.

Sleduje pozorne.

Je spokojné s tým, čo sa naučilo.

Je veľmi sebakritické.

Mgr. Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka Štvorky

 

Viac v reportáži ATV v utorok 18.februára

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.