Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci schválili zámer výstavby nájomných bytov na Severe

Dátum: 07.02.2020
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 568
Poslanci schválili zámer výstavby nájomných bytov na Severe

Vo štvrtok 6. februára sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva

Stretlo sa na ňom 18 poslancov. Okrem iného schvaľovali aj investičný zámer obstarania nájomných bytov.

V úvode zasadnutia hlavný ekonóm mesta Martin Majerník informoval o výsledku kontroly NKÚ. „Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2019, Najvyšší kontrolný úrad SR začal výkon kontroly v meste Žiar nad Hronom dňa 10. júla 2019. Predmetom kontroly bolo strategické zameranie podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, podpory podnikania a zamestnanosti, preverenie poskytovania dotácií, ich súlad so strategickými zámermi mesta a dopad na rozvoj územia a zvyšovanie kvality života a vnútorný kontrolný systém a kontrola dotácií,“ konkretizoval a ako podotkol, na základe kontrolou zistených nedostatkov a v zmysle odporučenia NKÚ, mesto na ich odstránenie prijalo nápravné opatrenia. 

Správu o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných verejnými finančnými zbierkami v roku 2018 a 2019 predniesla vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika Minárová. Zároveň predložila aj návrh použitia verejných finančných zbierok na rok 2020. „Aj v tomto roku mesto navrhuje vyhlásiť dobrovoľné finančné zbierky na účel podpory kultúrneho dedičstva a sociálnej pomoci. Konkrétne vo februári zbierku z fašiangového podujatia, v auguste počas Beerfestu a v decembri z varenia vianočnej kapustnice a z predaja primátorského punču,“ konkretizovala Monika Minárová. Pre zaujímavosť uvádzame, že vlani sa počas fašiangu vyzbieralo 1 015,53 eura, počas Beerfestu 171 eur, z predaja vianočnej kapustnice to bolo 160,15 eura a z predaja primátorského punču 573,26 eura.

V ďalšom bode rokovania Ján Žiak informoval poslancov o príprave Kalendára športových podujatí mesta na rok 2020. Ako tiež uviedol, prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športové podujatia prehodnotí a schváli Komisia pre šport a mládež pri MsZ v zmysle schváleného rozpočtu mesta. 

Poslanci na februárovom zasadnutí schválili aj účel obstarania nájomných bytov v bytovom dome, a to formou kúpy na základe kúpnej zmluvy. Tejto téme sa venujeme v samostatnom článku. 

Na decembrovom zasadnutí primátor Peter Antal informoval, že aj mesto Žiar nad Hronom finančne pomôže mestu Prešov, a to v súvislosti s tragickou udalosťou, ktorá sa stala obyvateľom bytového domu na Mukačevskej ulici 6. decembra 2019. „Obyvatelia bytového domu prišli o svoje byty po výbuchu plynu. V tejto súvislosti posielame na účet mesta Prešov sumu 3 000 eur,“ uviedol primátor. 

V závere zasadnutia prerokúvali poslanci aj majetkovo-práve vzťahy. Medzi nimi aj prenájom nehnuteľného majetku, konkrétne budovy v areáli kaštieľa, ktorá sa nachádza na Ulici SNP. Žiadateľom je spoločnosť LK realinvest zo Žiaru nad Hronom, ktorá chce v týchto priestoroch zriadiť ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum pre športovcov MŠK a FK Pohronie.  Cena nájmu je 26 666 eur ročne, doba nájmu sa uzatvára na dobu určitú, a to na 15 rokov.

Mesto ZH

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.