Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola Úsmev

VIDEO
Dátum: 01.05.2024
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 204
4 min. čítania
Materská škola Úsmev

V materskej škole na ulici A.Kmeťa č.17 sa na vaše detičky už tešia. Vo videoprezentácii uvidíte ako škôlka vyzerá a čo všetko v nej deti robia.

Zápis do materskej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 od 1. mája 2024 do 31. mája 2024.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

  • osobne, 
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Zákonný zástupca materskej škole môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom: 

  • a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo 
  • b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Tlačivo si môže zákonný zástupca stiahnuť na webovej stránke www.ziarskeskolky.sk (sekcia tlačivá), alebo si prevziať na konkrétnej vybranej MŠ. 

Vypísanú písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, môže zákonný zástupca priniesť osobne na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko v termíne:

  1. mája 2024 v čase od 9.30 do 15.30 hod.

Zároveň  vedúci pedagogickí zamestnanci podajú základné informácie, odpovedia na prípadné otázky a skontrolujú údaje uvedené v žiadosti (podľa rodného listu dieťaťa a OP zákonných zástupcov). Obhliadka priestorov vybranej MŠ bude možná v tento deň v čase od 10.00 do 11.00 hod.

 

Videoprezentáciu pre vás urobili učiteľky z Materskej školy Úsmev na A.Kmeťa č.17 v ZH.

Čo by ste o škôlke mohli vedieť:

Charakteristika:
Elokované pracoviska sa nachádza blízko sídliska Centrum v jedenej účelovej budove. Poskytuje celodennú starostlivosť spojenú s výchovou a vzdelávaním deťomod 2 - 6 rokov. Budova je poschodová s piatimi homénnymi triedami, ktoré majú názvy: Myšky, Slniečka, Včielky, Lienky a Motýliky. Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizuje pod vedením 10 kvalifikovaných pedaoických zamestancov.

 

Exteriér:
Tvorí priestranný školský dvor plný zelene. Areál je prepojený so susednou ET. Tvoria ho trávnaté a spevnené plochy, množstvo nových preliezačiek, hojdačiek, oddychových zón, dvomi pieskoviskami, altánkom, ktorý sa využívajú na rôzne aktivity.
Stravovanie zabezpečuje zariadenie školského stravovania na Ul.A. Kmeťa č. 11 – výdajná školská jedáleň.

 

Interiér:
Triedy majú vlastné spálne, hygienické zariadenia, šatne, spoločnú jedáleň a zrekonštruovanú telocvičňu. Prostredie triedy s vybudovanými drevenými ľudovými domčekmi a zariadením v rámci projektu „ Ľudové zvyky a tradície očami detí“ úzko súvisí s cieľom MŠ.
Materiálno – technické zabezpečenie MŠ je na dobrej úrovni. Pomôcky, hračky, výtvarný a pracovný materiál sú pre deti voľné, viditeľne uložené v otvorených skrinkových zostavách v dostatočnom množstve. Máme záujem postupne vymieňať nábytok, ležadlá, osvetlenie, audiovizuálnu a výpočtovú techniku.

 

Projekty:
Protech, Zdravý úsmev , Ľudové zvyky a tradície očami detí, Projekt ,,Centrum športu, pohybu a zábavy"

 

Aktivity:
Krúžok Aj, rozvoj reči, práca s PC, tanečný krúžok, krúžok ľudového tanca, karate

Video