Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiarčania pripravte sa urobiť si poriadok v pivniciach, začnú Dni jesennej čistoty

Dátum: 03.09.2021
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 591
Žiarčania pripravte sa urobiť si poriadok v pivniciach, začnú Dni jesennej čistoty

.

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s. organizuje od pondelka 20. 9. 2021 do piatka 24. 9. 2021„ Dni jesennej čistoty 2021“, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska.

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14:00 do 18:00 hodiny. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo záhrad.

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny či staré riady. Ide o odpad, ktorý sa štandardne, z dôvodu jeho veľkého rozmeru, nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. Kontajnery na BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina či staré kvety.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad, ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly či betón. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici SNP 131 v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku.

Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti – pred ZŠ na Ulici M. R. Štefánika (Dvojkou) v čase od 14.00 do 18.00 hodiny. K dispozícii bude asistencia.

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých je v meste rozmiestnených spolu 8 kusov.

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní čistoty.

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali aktuálne opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s COVID 19.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 678 71 24.

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili dni jesennej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou.

Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. „káričkárom“ (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

OŽPaI, oddelenie OH

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

PONDELOK 20.09.2021 od 14:00 do 18:00 hod.

 1. Jilemnického ulica - druhé parkovisko poniže IV.ZŠ
 2. Hurbanova ulica / Svitavská ulica
 3. Tajovského ulica  č. 6 - pred Jednotou
 4. Ulica Svitavská – parkovisko
 5. Ulica Pártošovej – parkovisko ST č. 27
 6. Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
 7. Ulica Sládkovičova č. 10 pri stojisku 005
 8. Ulica SNP č. 143 - oproti Slovnaftke

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

UTOROK 21.09.2021 od 14:00 do 18:00 hod.

 1. Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 82
 2. Ulica M. R. Štefánika - poniže parkoviska II. Základná škola
 3. Ulica  Jiráskova – parčík za Knihou
 4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni Silvia
 5. Ulica A. Dubčeka – pri Zdrav. potrebách
 6. Ulica A. Dubčeka – medzi TS s.r.o. a Rolvisom
 7. Ul. Š. Moysesa č. 71 - za mäsiarňou vo dvore BD 425
 8. Ul. Hollého č .7
 9. Ulica M. Chrásteka pri basketbalovom ihrisku

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

STREDA 22.09.2021 od 14:00 do 18:00 hod.

 1. Ulica Hutníkov č.11 - pri stojisku č. 44
 2. Ulica A. Kmeťa - Cirkevná škola
 3. Ulica A. Kmeťa - za Hutníckym bufetom
 4. Hviezdoslavova ulica č.1
 5. Ulica Štefana Moysesa č. 6 - pri lesáckej bytovke
 6. Ulica Cyrila a Metoda / Ulica Š. Moysesa
 7. Svätokrížske námestie - parkovisko pri cukrárni
 8. Dukelských hrdinov pri BD 329 (ST 51)

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

ŠTVRTOK  23.09.2021 od 14:00 - 18:00 hod.

 1. Ulica M. Benku pri detskom ihrisku Terezka
 2. J. Kráľa pri zbernom stojisku č. 100
 3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
 4. Ulica Krížna – pri Stavite
 5. Rudenkova ulica / Družstevná ulica
 6. Lúčna ulica
 7. Medzi  Vodami
 8. Partizánska ulica č. 115
 9. Partizánska ulica - Športová hala

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

PIATOK 24.09.2021 od 14:00 do 18:00 hod.

 1. Šašovské Podhradie - Valašský šenk
 2. Šašovské Podhradie - časť Píla – stred ulice pred domom č. 366
 3. Šašovské Podhradie - stred dediny (autobusová zastávka)
 4. Šašovské Podhradie - pod hradom
 5. Kutinky
 6. J. Kráľa / A. Štefanku - na rohu ulice
 7. Kukučínova ul. - parčík
 8. Jesenského ulica č. 26

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika - parkovisko pred II. Základná škola

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.