Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiar hľadá riaditeľa/ku do zariadenia pre seniorov

Dátum: 21.07.2021
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 796
Žiar hľadá riaditeľa/ku do zariadenia pre seniorov

.

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

riaditeľ/ka zariadenia pre seniorov

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

- predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

- dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí,

 skúsenosti v riadení neziskovej organizácie - vítané

- osobnostné a morálne predpoklady

- ovládanie práce s PC

- prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov

- vodičský preukaz - vítaný

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

- prihlášku do výberového konania

 - profesijný životopis a motivačný list

 - overené kópie dokladov o vzdelaní

 - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – zdravotný preukaz

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 11.08.2021 na adresu:

Mestský úrad

Ul. Š. Moysesa č .46

965 19 Žiar nad Hronom

s označením „ ZpS - výberové konanie“- neotvárať.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.