Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo sa udialo, deje a čo sa bude diať so žiarskym Klubom dôchodcov

Dátum: 19.06.2021
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 572
Čo sa udialo, deje a čo sa bude diať so žiarskym Klubom dôchodcov

.

Klub dôchodcov (KD) a všetky ostatné záujmové subjekty - Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Žiar nad Hronom, Asociácia nepočujúcich Slovenska - Centrum nepočujúcich ANEPS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - ZO Žiar nad Hronom, Únia žien Slovenska - Okresná organizácia Žiar nad Hronom, Zväz diabetikov Slovenska - ZO DIAŽIARA a Slovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO Žiar nad Hronom boli koncom jesene v roku 2020 presťahovaní z priestorov materskej školy na Ul. A. Kmeťa 11 do priestorov Mestského kultúrneho centra (MsKC). Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ materských škôl uvoľnené priestory rekonštruuje pre potreby povinnej predškolskej dochádzky.

Presťahovanie Klubu dôchodcov a ostatných subjektov sa teda uskutočnilo za pomoci Technických služieb s.r.o., zamestnancov MsKC, členov MOPS (miesta poriadková občianska služba) a aktivačných služieb, za čo im veľmi pekne ďakujeme! Samotní členovia ako Klubu dôchodcov tak aj ostatných subjektov priložili taktiež ruku k dielu najmä tým, že si dôkladne pretriedili svoju administratívu a  všetko potrebné pobalili a pripravili na samotné sťahovanie.

Veľmi tesne – niekoľko pár dní za sťahovaním nás všetkých zasiahli veľmi tvrdé pandemické opatrenia, kedy sa uzavrel takmer celý bežný a najmä spoločenský život, vrátane kultúrnych, voľnočasových, vzdelávacích aktivít – či už formálneho alebo aj neformálneho vzdelávania. Tak isto sa uzavrela prevádzka budovy MsKC, ktorého priestory sa vyčlenili len pre potreby mobilného odberového miesta (MOM) a neskôr pre účely veľkokapacitného Vakcinačného centra. Do konca mája 2021 platili reštriktívne opatrenia pre stretávanie sa nielen v rodinách ale najmä pre ľudí z rôznych domácností (z rôznych bublín). To znamená, že ani členom Klubu dôchodcov a jemu podobným záujmovým združeniam nebolo umožnené vykonávať svoju riadnu činnosť a teda sa ani stretávať v akomkoľvek počte. Uvedomovali sme si a aj si uvedomujeme, aké to pre mnohých osamelých seniorov bolo náročné, avšak pandemické opatrenia sa musia dodržiavať! Veď ide o ochranu zdravia a života tých najzraniteľnejších skupín.

V prípade žiarskeho Klubu dôchodcov, bude uzavretie priestorov platiť až do 30.06.2021. To znamená, že do 30.06.2021 sa v priestoroch budovy MsKC môžu a budú vykonávať len činnosti MOMky a Vakcinačného centra, prípadne malé prevádzkové úpravy, v rámci zariaďovania priestorov KD. Pri týchto úpravách budú participovať zamestnanci mestského úradu, MsKC, členovia MOPS a Klubu dôchodcov určení výborom KD, aj to len v obmedzenom počte. Výber dobrovoľníkov zo svojich radov si organizujú výlučne štatutári jednotlivých subjektov so svojimi výbormi.

V rámci prevádzky Klubu dôchodcov počas letného obdobia, t.j. od 01.07.2021 do 31.08.2021 sa budú realizovať aktivity len v exteriéry, o čom (po odsúhlasení výborom KD) aktuálne informuje vedúca Klubu dôchodcov na prvých po covidových podujatiach. Plán činnosti KD musel byť prispôsobený protipandemickým opatreniam platných pre celé územie SR. V prípade žiarskeho Klubu dôchodcov sa oživenie prevádzky KD musí zosúladiť s režimom prevádzky MsKC, ktorého priestory sú k dispozícii do 30.06.2021 len pre účely MOMky a Vakcinačného centra. Aktivity v letných mesiacoch sa vzhľadom na stále pokračujúce zariaďovanie priestorov KD v rámci obmedzených kapacitných možností zamestnancov MsÚ budú realizovať tak, ako už bolo vyššie uvedené, tj. v exteriéry – poznávacie zájazdy, exkurzie, športové dni a popoludnia, grilovačka, kúpanie... . Veríme, že si stále aktívni seniori nájdu čas pomedzi aktivity organizované ich Klubom aj na svojich vnukov, vnučky, deti a širšiu rodinu, s ktorými sa tak málo v poslednom roku videli.

Štatutári ostatných subjektov boli o plánoch prevádzky Klubu dôchodcov v budove MsKC v nasledujúcich mesiacoch – júl a august 2021 informovaní po pracovnom stretnutí výboru KD v v mesiaci jún 2021.

MsÚ

Foto:ilustračné

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.