Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Janova Lehota ponúka prácu riaditeľa/ky

Dátum: 08.06.2021
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 884
Janova Lehota ponúka prácu riaditeľa/ky

.

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Janova Lehota

logo.jpgV zmysle § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správy v školstve a školskej správe a o zmene doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Materskej školy Janova Lehota 302

s predpokladaným nástupom 1.9.2021.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 39 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • Minimálne 5 rokov praxe
 • Absolvovanie I. atestácie

Ďalšie požiadavky:

 • Ukončenie funkčného vzdelávania
 • Znalosť školskej legislatívy
 • Komunikačné a organizačné schopnosti
 • Občianska bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Ovládanie práce s PC

Požadované doklady:

 • Prihláška na výberové konanie
 • Overené doklady o vzdelaní
 • Overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie
 • Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Profesijný životopis
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (pri nástupe do zamestnania)
 • Vlastný návrh koncepcie rozvoja školy
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 3.7.2021 na adresu Obec Janova Lehota, Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota s označením „Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku MŠ – NEOTVÁRAŤ“. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.  

 Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

  starostka obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.