Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo schválili žiarski poslanci

Dátum: 12.08.2020
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 506
Čo schválili žiarski poslanci

Poslanci sa stretli 12.augusta

V stredu 12. augusta sa konalo ďalšie mestské zastupiteľstvo. Zúčastnilo sa ho 14 poslancov.

V úvode zastupiteľstva poslanci rokovali o VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Toto VZN bolo dôsledkom sťažností obyvateľov mesta na hluk z terás. Poslanci však nariadenie neschválili. Bližšie info v pripravovanom článku.

V rámci tretej zmeny rozpočtu poslanci odsúhlasili sumu 10 000 eur pre Slovenský zväz cyklistiky na krytie materiálno-technických výdavkov súvisiacich s organizovaním pretekov Okolo Slovenska v etapovom meste Žiar nad Hronom.

Keďže sa mesto Žiar nad Hronom uchádza o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na aktivity - výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  a  rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, a to s projektom „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Elokované pracovisko A. Kmeťa  č. 11, Žiar nad Hronom 965 01“, poslanci schválili predloženie tejto žiadosti a rovnako aj jej spolufinancovanie. Cieľom tohto projektu je zrekonštruovať priestory uvedeného elokovaného pracoviska, z dôvodu zvýšenia súčasne poskytovanej kapacity elokovaného pracoviska materskej školy o 20 percent. Minimálne 15 percent z celkovej kapacity po náraste musí byť určených pre deti z marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukciou budú vytvorené 2 nové triedy s celkovým počtom žiakov 36.

Mesto Žiar nad Hronom sa plánuje uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na aktivity - vybudovanie zelenej steny na objekte Mestského kultúrneho centra a vybudovanie spevnenej plochy pred MsKC, a to s projektom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“. Cieľom tohto projektu je zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Aj tomuto projektu dali poslanci zelenú.

Ďalším bodom programu bolo schválenie spolufinancovania projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom“. Cieľom tohto projektu je zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre občanov. Znamená to, že služby budú jednoduchšie a prehľadnejšie. Ich používanie prinesie občanom vyššiu pridanú hodnotu, získajú možnosť navigácie vo svojich životných situáciách a podporu v rozhodovaní tak, aby žili kvalitnejší a lepší život, aby im služby pomáhali, a aby boli rýchle a personalizované. Poslanci aj túto žiadosť schválili.

 

Mesto ZH

Foto:archív ATV

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.