Mesto Žiar sa zapojilo do projektu Nadácie VÚB. Získané peniaze chce použiť na Oddychovú zónu ETAPA. Potrebné však je, aby ste hlasovali. Hlasovať môžete 1x až do 19.novembra. 

Nadácia VÚB spustila 6.novembra verejné hlasovanie o to, ktoré užitočné nápady na zlepšenie života v rôznych kútoch Slovenska získajú finančnú podporu na svoju realizáciu. Deje sa tak v rámci tretieho ročníka grantového programu Komunitné granty s podtitulom „80 000 eur pre komunity, kde to žije“.

Práve túto sumu Nadácia VÚB prerozdelí medzi 24 víťazných projektov z celého Slovenska, ktoré získajú najväčšiu priazeň miestnych obyvateľov a 8 000 eur z nej poputuje ako odmena pre dve organizácie v rámci špeciálneho ocenenia Impact HUB-u. O tom, ktoré 3 projekty v rámci Banskobystrického kraja budú z grantu realizované, môžete rozhodnúť prostredníctvom stránky www.komunitnegranty.sk do 19. novembra.

Výsledok je v rukách verejnosti
Zo všetkých  prijatých návrhov vybrala odborná komisia pre každý z 8 krajov Slovenska 6 najlepších projektov. A práve týchto 48 projektov dnes postupuje do ďalšej fázy na ceste za svojou realizáciou. „Chceli by sme vyzvať obyvateľov Slovenska, aby venovali pozornosť hlasovaniu za projekty. Môže byť medzi nimi nápad, ktorý spríjemní život práve im, na ich sídlisku, v ich mestskej časti či obci. Život do komunity prichádza vtedy, keď sa jej členovia vzájomne podporujú a držia spolu. Budeme preto radi, keď jednotlivé nápady aktívnych iniciátorov nájdu svoju podporu aj u ostatných. Tešíme sa, že komunity sústredené okolo 24 projektov s najväčším počtom hlasov budeme môcť za ich snahu odmeniť finančnou čiastkou 3000 eur, vďaka ktorej sa ich plán bude môcť stať skutočnosťou,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

O tom, ktorých 24 organizácií na Slovensku získa 3000 eur na realizáciu svojich nápadov v komunitách, môže rozhodnúť ktokoľvek svojím hlasom prostredníctvom stránky www.komunitnegranty.sk, kde je k dispozícii popis projektu a fotografie dokresľujúce celkový obraz projektu. Hlasovanie o 3 víťazné projekty z každého kraja prebieha od 6. do 19. novembra 2017.
 

Do výzvy sa zapojil aj Žiar nad Hronom

Naše mesto sa zapojilo svojím projektom - Oddychová zóna ETAPA Žiar nad Hronom, "miesto - kde to žije" - do súťaže o získanie grantu z Nadácie VÚB. Hodnotiaca komisia nás posunula zo 161 žiadostí medzi 6 najlepších v BB kraji. Teraz je potrebné za náš projekt hlasovať a to v termíne od 6.11. do 19.11.2017, aby sme sa dostali medzi 3, ktorým bude grant poskytnutý. Projekt rieši doplnenie alejovej výsadby na oddychovej zóne Etapa ako aj úpravu blízkeho betónového plotu, kde dáme priestor mladým na vlastný tvorivý prejav - grafity, ktoré doplnenia témou miesto oddychovej zóny. Prosím nájdite si čas a hlasujte za nás.Komunitné granty 2017 – Banskobystrický kraj:

V rámci Banskobystrického kraja bojujú vo verejnom hlasovaní o podporu verejnosti a 3 000 eur pre svoju realizáciu tieto projekty:

Organizácia: CoWorking Banská Bystrica
Projekt: PreLINKujme Banskú Bystricu
Mesto/Obec: Banská Bystrica
Radi by sme zorganizovali cyklus vzdelávacích a networkingových podujatí pre začínajúcich podnikateľov, startupistov, študentov či neziskové organizácie. Podujatiami chceme inšpirovať a rozprúdiť podnikavosť v Banskej Bystrici, budovať komunitu podnikavých ľudí a prepájať ziskový, neziskový a verejný sektor. Súčasťou projektu je iniciatíva pod názvom Ženy Banskej Bystrice. Vytvoríme webový portál, ktorý bude sumarizovať príležitosti/podujatia z oblasti rozvoja podnikania, zdravého životného štýlu a osobného rozvoja, samostatný “rozvojový cyklus pre ženy” a tiež mentoringový program pre ženy.

Organizácia: DysŠanca
Projekt: Naše vysnívané arborétum
Mesto/Obec: Zvolen
Pomôžte nám zefektívniť prácu v školskom prostredí. Vytvorením náučno-relaxačného chodníka poskytneme žiakom a verejnosti podnetné vzdelávanie v oblasti prírodovedy. Návštevníci môžu spoznávať rôzne druhy okrasných rastlín, liečivých bylín a v príjemnej oddychovej zóne relaxovať. Čiastočne sme už vybudovali malú oázu zelene, v budúcnosti plánujeme zachytávať dažďovú vodu na zavlažovanie, a tým šetriť pitnú vodu. Zaujímavosťou budú interaktívne informačné tabule slúžiace na sprostredkovanie základných informácií o flóre a faune v okolí náučno-relaxačného chodníka.

Organizácia: H.A.F.I.R.A., o.z.
Projekt: Interaktívny park troch generácií
Mesto/Obec: Hnúšťa
Interaktívny park troch generácií je výnimočný projekt, ktorý krátkym priložením ruky k dielu vytvorí miesto, kde sa stretnú všetky generácie – malé deti, dospievajúci mladí ľudia, dospelí a seniori. V tomto parku spoznáte svoje okolie, svojich susedov, uvedomíte si význam slova „domov“. Interaktívny park spája reálny svet s virtuálnym cez QR kódy a znalostný portál, kde sa dozviete mnoho o histórii, faune a flóre, spája generácie vďaka spoločným aktivitám, ktoré pomôžu mladým pochopiť starších a naopak, a tiež pomáha ľuďom byť ľudskejší, čím stmeľuje susedské vzťahy a spája komunitu.

Organizácia: Mesto Žiar nad Hronom
Projekt: Oddychová zóna ETAPA Žiar nad Hronom, "miesto - kde to žije"
Mesto/Obec: Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom dlhodobo zastáva koncept, že jednou z najdôležitejších úloh je vytváranie čo najlepšieho priestoru pre život jeho obyvateľov. Dôkazom je aj Oddychová zóna ETAPA, ktorá je vyhľadávanou lokalitou oddychu a športových aktivít Žiarčanov. V našej zóne by sme radi doplnili existujúcu alejovú výsadbu o 39 ks vzrastlých drevín, ktorá by plnila nielen estetickú funkciu, ale prínosom bude aj ochrana pred prachom a hlukom z blízkej miestnej komunikácie. Mladým dáme priestor na vlastný tvorivý prejav na ploche betónového plotu, ktorá bude integrálnou súčasťou priestoru mesta, kde to žije.


Organizácia: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA BB)
Projekt: 10 minút vnímajme svet autistu pomocou simulátora autizmu
Mesto/Obec: Banská Bystrica
Projektom chceme sprostredkovať zážitok všetkým ľuďom, ktorí s autistami prichádzajú do kontaktu. Podporíme tým búranie bariér, predsudkov a strachov, ktoré v spoločnosti sú a vyplývajú zo zdanlivo divného správania a reakcií ľudí s autizmom. Pomôcť pochopiť odlišné vnímanie okolia autistami chceme pomocou simulátora autizmu, ktorý umožňuje pohľad na svet očami stredne funkčného autistu. Na vlastnej koži si môže každý vyskúšať, aké pocity takéto vnímanie vyvoláva. Simulátor je svetový unikát a bol vyvinutý v SPOSA Bratislava. Simulácie autizmu budú tiež podporené rozhovormi s rodičmi autistov.

Organizácia: Združenie mladých Rómov, o.z.
Projekt: United Colors II.
Mesto/Obec: Banská Bystrica
Poznáte niekoho kto stratil zamestnanie, nemohol sa dlhodobo zamestnať a mal k tomu pribalený spoločenský hendikep? Náš projekt ponúka riešenie zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva. Rozbehli sme práčovňu, ktorá pomáha zaradiť týchto ľudí do procesu, byť plnohodnotným občanom v našom štáte. Zamestnali sme viac ako 20 ľudí a pomáhame viac ako 150 klientom Komunitného centra Horehronie. Tiež sme vytvorili priestor pre mnohých dobrovoľníkov v Banskobystrickom regióne. Pomôžte nám naše skúsenosti šíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Ďakujeme.Fotky sú z minulého ročníka výzvy (Grape PR, s.r.o.)


Pridal: Nataška Kategória: Spravodajstvo, Utorok 07 november 2017 - 07:33:03, Prečítané: 168x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

Cesta cez Kremnické Bane je otvorená

Kremnické Bane (15. novembra 2017) – Cesta cez Kremnické Bane je oddnes opäť sprístupnená motoristickej verejnosti.

Zamestnanci štátu sa stretnú na mítingu v B.Bystrici

Vo štvrtok 16.novembra sa v Banskej Bystrici uskutoční míting zamestnancov vo verejnej sfére, na ktorom chcú vyzvať štát, aby adekvátne platil svojich zamestnancov.

Dajte si zadarmo zmerať cukor v krvi, čo ak náhodou.....

Svetový deň diabetu je vyhlasovaný každoročne 14. novembra

Krádežiam vlámaním do bytov a domov sa nevyhol ani Žiar

Polícia v Banskobystrickom kraji v minulom týždni (45. týždeň) zaevidovala v piatich okresoch 9 prípadov krádeží vlámaním do bytov a domov. Najviac prípadov eviduje polícia vo Zvolene (3) a po 2 prípady v Žiari nad Hronom a v Revúcej.

V centre Žiaru budú ďalšie parkoviská

Na Jiráskovej ulici v centre mesta sa aktuálne budujú nové parkovacie miesta.

Opatrenia polície v súvislosti s voľbami do VÚC

Polícia v Banskobystrickom kraji zvýši dohľad počas konania volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásených na 4. novembra 2017.

Mesto hľadá do práce 8 ľudí

Mesto hľadá ľudí, ktorí by chceli pracovať v občianskej poriadkovej službe. Nastúpiť do práce by vybraní zamestnanci mali 1.decembra 2017.

Sviatok všetkých svätých

Na žiarskom cintoríne sú pochované aj významné slovenské osobnosti.

Evanjelici majú konečne svoj kostol

V nedeľu 29.októbra sa v Žiari konala posviacka nového evanjelického kostola, ktorý vyrástol na ulici Cyrila a Metoda.

Oslávili sme výročie narodenia Štefana Moysesa

Zakladateľ Matice slovenskej, diecézny biskup a významný národovec Štefan Moyses sa narodil 24. októbra 1797 vo Veselom. V tento deň sme si aj my v Žiari pripomenuli 220. výročie jeho narodenia a to aj preto, že dvadsať rokov žil a pracoval vo Svätom kríži a je tu aj pochovaný.


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.rmr-stav.sk/
Žiar nad Hronom aktuálne
Dnes je 17°C a 0
Zajtra bude 14°C až 25°C a Búrky
Pozajtra bude 15°C až 28°C a Lokálne búrky
Predpoveď počasia na ďalšie dni
Pohotovosť má lekáreň: Archangelika, od 20,00 do 21,00 hod.
Adresa: ul. Janského 1529
Telefón: 045 / 381 17 09
Pohotovosti lekární na ďalšie dni
Žiadne nastávajúce udalostiKompletný kalendár akcií
Obedné menu na dnes zverejnilo:
6 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame: Prajeme Vám dobrú chuť!
http://www.studiolafemme.sk/
TOP 10
http://www.priamademokracia-pd.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Pracuje niekto z vašej rodiny v zahraničí?

1.ÁNO teraz pracuje

2.NIKDY nepracoval

3.Kedysi pracoval, už nepracujePoslané Nataška
Celkom hlasov: 92
Predošlé ankety