Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej, Jilemnického ul. 2, Žiar nad HronomMesto Žiar nad Hronom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta


riaditeľ / riaditeľka
Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom


Kvalifikačné predpoklady:
    •    kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom MŠVVaŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
    •    odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
    •    vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
    •    najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.


Iné kritéria a požiadavky:
    •    bezúhonnosť,
    •    zdravotná spôsobilosť,
    •    ovládanie štátneho jazyka,
    •    znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
    •    znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
    •    spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
    •    znalosť práce s PC.


K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
    •    písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
    •    overené kópie dokladov o vzdelaní,
    •    overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
    •    potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
    •    profesijný životopis,
    •    výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
    •    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
    •    predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
    •    písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle  § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom - neotvárať“ je potrebné zaslať poštou,  alebo osobne doručiť najneskôr do 06.06.2018 na adresu:


Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú  požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 


Pridal: Nataška Kategória: ZŠ umelecká ZH, Piatok 11 máj 2018 - 15:35:57, Prečítané: 1298x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

Žiarska ZUŠ-ka opäť spievala v kostole

K vrcholom predvianočného obdobia patrí už tradične koncert Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej.

Žiarčanka sa stala Objavom festivalu

V Bratislave sa 26. novembra uskutočnil 32. ročník festivalu Nové tváre Slovenského džezu.

Koncert pre mamu žiarskej ZUŠ-ky

Druhá májová nedeľa patrí každoročne našim mamám. Pri tejto príležitosti sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho centra uskutočnil Koncert pre mamu, ktorý pripravili učitelia a žiaci žiarskej Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej. Ukážky z neho si pozrite v cykle Bez komentára.

Máte doma umelecky nadané dieťa? Nezabudnite ho prihlásiť do školy

Základná škola Zity Strnadovej Parákovej v Žiari nad Hronom otvára aj tento rok niekoľko odborov. Pozrite sa kedy sú prijímačky.

Koncert pre mamu

Pri príležitosti Dňa matiek pripravila Základná umelecká škola Zity Strnadovej Parákovej Koncert pre mamu, ktorý má názov Motýlia neha. Zostrih z vystúpenia žiakov školy si môžete pozrieť v cykle Bez komentára.

Alica v krajine zázrakov v podaní ZUŠ-ky+VIDEO

Základná umlecká škola Zity Strnadovej-Parákovej pripravila tématickú výstavu Alica v krajine zázrakov. Pozrite si fotky z vernisáže, ktorá bola vo štvrtok 9.marca v MsKC.

Vianočný koncert ZUŠ-ky v kostole

V kostole Sedembolestnej Panny Márie ste si mohli vypočuť Vianočný koncert, ktorý pripravili žiaci Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej

Žiarska ZUŠ pripravuje prijímačky

V prípade, že aj vy máte doma malého umelca a radi by ste jeho talent rozvíjali nezabudnite na prijímacie pohovory do Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej v Žiari nad Hronom.

Deň matiek v Žiari

Základná umelecká škola Zity Strnadovej Parákovej pripravila ku Dňu matiek program, ktorý ukázala nielen svojim mamám, 5.mája v priestoroch Mestského kultúrneho centra.

Koncert žiarčanov a svitavčanov

Základná umelecká škola Zity Strnadovej Parákovej pripravila zaujímavý výchovný koncert.


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.n-motor.mazdadealer.sk/modely/mazda3.xhtml
Žiadne informácie
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://www.milujsvojevlasy.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 81 Komentáre: 0
Predošlé ankety