Obec Hliník nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta, čítajte viac.OBEC HLINÍK NAD HRONOM, 966 01 Obecný úrad, Železničná 320
v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona c?. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona c?. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


                                                         VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Hliníku nad Hronom, ul. Priehradka 110

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materskej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:
        -  znalosť príslušnej legislatívy,
        -  komunikatívnosť,
        -  riadiace a organizačné schopnosti,
        -  osobné a morálne predpoklady,
        -  zdravotná spôsobilosť na prácu,
        -  spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
        -  práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška do výberového konania,

- profesijný životopis,- overené kópie dokladov o vzdelaní,

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 11. apríla 2014 na adresu:Obecný úrad Hliník nad Hronom, Železničná 320, 96601 Hliník nad Hronom Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ“. „ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 

Zdroj:Obec Hliník N/Hr.


Pridal: Nataška Kategória: Hliník nad Hronom, Štvrtok 03 apríl 2014 - 00:00:19, Prečítané: 5099x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

10 rokov ZUŠ v Hliníku

Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom oslávila svoje desiate narodeniny.

Páračky peria spojili v Hliníku generácie

Detský folklórny súbor Makovička a obec Hliník nad Hronom pripravili v sobotu 3. januára príjemné popoludnie pre všetkých obdivovateľov tradícií našich predkov. Už druhý rok po sebe patrila v Hliníku prvá januárová sobota páračkám.

Hlinícky gulášmajster 2014

V sobotu 28. júna sa v Hliníku nad Hronom šírila na všetky svetové strany vôňa gulášu. V areáli futbalového štadióna sa súťažilo o to, kto uvarí ten najlepší.

Spoločné viazanie advetných vencov

Začiatok adventu spojili v sobotu 1. decembra v Hliníku nad Hronom so spoločným viazaním adventných vencov, či výrobou iných ozdôb. Podujatia sa zúčastnilo približne 50 ľudí z celého regiónu.

55 %

15 rokov súboru Makovička

15 rokov od svojho vzniku si tento rok pripomína Detský folklórny súbor Makovička z Hliníka nad Hronom. Počas tohto obdobia absolvoval súbor množstvo vystúpení.

49 %

Majster guláš 2012 v Hliníku n/Hronom

23. júna sa konal už 4. Ročník súťaže vo varení guláša. Súťaže sa mohli zúčastniť 2- až 3-členné tímy, ktoré varili guláš z ľubovoľného mäsa a rôznych ďalších ingrediencií.

56 %

Majster guláš 2012

Obec Hliník nad Hronom Vás pozýva na 4. ročník súťaže vo varení gulášu "Majster guláš 2012" na štadióne OŠK v Hliníku nad Hronom.

Noc s Andersenom aj v Hliníku

Už siedmy ročník podujatia Noc s Andresenom sa na Slovensku konal z piatka 30. marca, na sobotu 31. marca. Po prvýkrát sa zapojila aj knižnica v Hliníku nad Hronom.


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.n-motor.mazdadealer.sk/modely/mazda3.xhtml
Žiadne informácie
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://skin-visage.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 81 Komentáre: 0
Predošlé ankety