V piatok 18. októbra 2013 ráno o 9:00 sa začína posledné zasadnutie súčasného krajského parlamentu v Banskej Bystrici. Opýtali sme sa poslanca VÚC Daniela Geliena, čo bude podľa neho najzaujímavejším bodom rokovania. Zároveň si prečítajte celý posledný program zasadnutia.Daniel Gelien, poslanec VÚC Banská Bystrica:

"Program obsahuje 17 bodov rokovania, avšak väčšina z nich prejde zastupiteľstvom ako na bežiacom páse. Pre mňa osobne budú zaujímavé dva body a to bod 8.1. a bod 13.

Bod 8.1. je Návrh na schválenie prechodu nehnuteľností v správe Domova Mária v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa a zároveň návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB. Tento bod je zaujímavý preto, lebo je návrh na schválenie prechodu nehnuteľností bez verejnej obchodnej súťaže, ako prípad hodný osobitného zreteľa a naviac sa má schváliť úverové zaťaženie zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré by zaťažilo BBSK na niekoľko desiatok rokov. Takže v tomto bode programu sa budem pýtať na podrobnosti, lebo sa mi nezdá vhodné na poslednom zastupiteľstve schvaľovať akýkoľvek záväzok.

Bod 13 je Stanovisko k zámeru povrchovej ťažby nerastov a k použitiu technológie kyanidového lúhovania v dobývacom priestore Kremnica. Problematika bytostne sa dotýkajúca obvodu Žiar nad Hronom a problematika, ktorá už roky traumatizuje spoločnosť. Návrh sme predložili všetci 4 poslanci a sme presvedčení, že návrh je opodstatnený. BBSK nám uznesenie v tejto veci dlhuje, keďže pri Detve bolo schválené v mesiaci apríl a odvtedy si najsilnejší poslanecký klub strany SMER dával podmienky, ktoré sme z našej strany splnili a preto očakávam podporu návrhu práve od poslancov SMER-u. Zastupiteľstvá však bývajú občas nevyspytateľné a nedá sa vylúčiť žiadna zmena postojov, čoho sme boli v minulosti svedkami. Takže múdrejší budeme ráno pred zasadnutím zastupiteľstva."

A tu je program rokovania:
1.     Otvorenie, schválenie programu rokovania ZBBSK
2.     Kontrola plnenia uznesení
3.    Návrh na VZN BBSK č. 23/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre          prijímacie konanie na školský rok 2014/2015
4.     Návrh na zrušenie VZN BBSK č. 2/2004 o udeľovaní ocenení Banskobystrického samosprávneho kraja
5.     Návrh na schválenie Zásad udeľovania ocenení Banskobystrického samosprávneho kraja
6.     Monitorovacia správa o plnení rozpočtu a plnení programov BBSK za I. polrok 2013
7.     Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 6 na rok 2013
8.     Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
8.1.    Návrh na schválenie prevodu nehnuteľností v správe Domova Márie v Banskej Štiavnici ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB
8.2.    Návrh na schválenie prebytočnosti, prevodu majetku BBSK zapísaného na LV č. 4164, k. ú. Detva v správe Spojenej školy, Štúrova 848, Detva na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže  a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
9.   Návrh na zmenu sídla Školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci
10.   Návrh na zrušenie Školskej jedálne ako súčasti Spojenej školy v Detve
11.   Návrh na spolufinancovanie projektu Spojenej školy v Brezne
12.   Informácia o Súhrnnej správe Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb v BBSK
13.  Stanovisko k zámeru povrchovej ťažby nerastov a k použitiu technológie kyanidového lúhovania v dobývacom priestore Kremnica
14.   Informatívna správa o stave projektu OPIS-Elektronizácia služieb BBSK
15.   Rôzne
16.   Interpelácie
17.   Záver
 

Materiály rokovania nájdete na :

http://www.vucbb.sk/portal/materialy-na-aktualne-rokovanie-zastupitelstva-banskobystrickeho-samospravneho-kraja

 


Pridal: Nataška Kategória: Zastupiteľstvo BBSK, Štvrtok 17 október 2013 - 20:57:23, Prečítané: 4475x
Zdielaj túto správu: Facebook Čítať / pridať komentár, komentárov: 0
Diskusia k správe
Ďalšie novinky vo zvolenej kategórii:

List riaditeľke DSS

Žiadosť o odstúpenie z funkcie riaditeľky DSS Ladomerská Vieska

Zasadnutie BBSK nakoniec nebolo

Výjazdové rokovanie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Žarnovici, ktoré malo byť v piatok 25.júla, sa nakoniec neuskutočnilo. Do priestorov Strednej odbornej školy neprišiel dostatočný počet poslancov a tak krajský parlament nebol uznášaniaschopný. Na zasadnutie prišlo iba 20 poslancov, 29 ich chýbalo a boli zo strany SMER-SD a KDH, väčšina sa ospravedlnila. Dvaja poslanci za SMER-SD však nakoniec prišli.

50 %

Prvé zasadnutie zastupiteľstva BBSK

V piatok 20. decembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Zhovárali sme sa s našimi poslancami.

51 %

Čo si myslia o voľbách naši poslanci

O vyjadrenie k výsledkom volieb sme požiadali aj poslancov zastupiteľstva BBSK, chceli sme vedieť, aká bude podľa nich spolupráca s novým županom.

Predstavenie staro-nových poslancov BBSK

V sobotu sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V Banskobystrickom kraji sme si zvolili 4 poslancov.

51 %

Z posledného zastupiteľstva odišli žiarski poslanci sklamaní

V piatok 18.októbra sa konalo pred voľbami posledné rokovanie poslancov samosprávneho kraja v Banskej Bystrici. Najviac čakali na výsledky ich zasadnutia obyvatelia Kremnice, Kremnických Baní a Lúčok. Verili, že prijatím uznesenia, ktoré predložili na rokovanie poslanci za žiarsky obvod, sa zabráni súkromnej firme spoločnosti Ortac, s.r.o. povrchovo ťažiť zlato v ich katastri a používať technológiu kyanidového lúhovania.

Náš poslanec sa postavil na stranu väčšiny rodičov a zamestnancov DSS Hrabiny

Vo štvrtok 21.februára sa v Banskej Bystrici stretli poslanci nášho samosprávneho kraja na pravidelnom zasadnutí. Jedným z bodov rokovania bol aj návrh poslanca Daniela Geliena na zrušenie časti uznesenia z apríla 2012, v ktorom sa schválil zámer deinštitucionalizácie domovov socialnych služieb. Okrem iných sa projekt týkal aj zariadenia Nová Baňa Hrabiny, ktoré Gelien navrhol z procesu deinštitucionalizácie vyňať.

52 %

Činnosť BBSK pohľadom našich poslancov

Na poslednom zasadnutí v kalendárnom roku 2012 sa vo štvrtok 20. decembra zišli poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Do poslaneckej lavice po prvýkrát zasadol aj náhradník za Ivana Černaja.

47 %

Daniel Gelien Vám želá...

V novom roku 2013 želám všetkým predovšetkým zdravie, lebo to sa nedá kúpiť.


ATV je s vami každý deň - informujme sa navzájom

Partneri ATV

© MAJOR Invest inc.
Vyhľadávanie a filter príspevkov
http://www.n-motor.mazdadealer.sk/modely/mazda3.xhtml
Žiadne informácie
Obedné menu na dnes zverejnilo:
0 reštaurácií Menu dnes | Zajtra
Odporúčame:
http://skin-visage.sk/
TOP 10
https://www.stranapriamademokracia.sk/
ATV na facebooku
Vaša anketa
Je podľa vás v meste dosť zelene?

ÁNO

NIE

Je mi to jednoPoslané Nataška
Celkom hlasov: 81 Komentáre: 0
Predošlé ankety